23 lipca 2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Krzesło obrotowe Regal Gtp Ergo

233.33 zl 229.00 zl

Strona główna Karta reklamacyjna

         Protokół reklamacyjny: pobierz (150kb)

 

 

F.H.U LECH II

ul. Willowa 12

71-650 Szczecin

tel/fax: 91 428 12 11

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Sporządzony w dniu...................................................................................................................................
Imię i nazwisko nabywcy ............................................................................................................................
Dokładny adres *..........................................................................................nr telefonu *...........................
Data sprzedaży towaru ..............................................................................................................................
nr dowodu zakupu............................................................... z dnia ...........................................................
Rodzaj towaru .....................................................................typ ................................................................
cena ................ …....................data produkcji/ważności ............... …...........inne cechy...........................
Producent ................................................................................................................................................

Dokładny opis niezgodności towaru z umową............................................................................................
..................................................................................................................................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji:

·nieodpłatna wymiana na nowy bez zbędnej zwłoki **

·nieodpłatna naprawa bez zbędnej zwłoki

Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe z powodu:

·naprawa albo wymiana są niemożliwe

·naprawa albo wymiana nie mogłaby nastąpić w odpowiednim czasie

·naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności

w postaci....................................................................................................................

to nabywca może żądać:

·odstąpienie od umowy - zwrot zapłaconej ceny

·obniżenie zapłaconej ceny o ...............................

podpis sprzedawcy............................................podpis nabywcy.................................................................

 

Decyzja sprzedawcy....................................................................................................................................

Uzasadnienie..............................................................................................................................................

miejscowość, data.................................................

podpis nabywcy..................................................podpis sprzedawcy............................................................

1.

* Nabywca, który nie chce podać swojego adresu i nr telefonu powinien złożyć oświadczenie stwierdzające, że sam odbierze odpowiedź sprzedawcy i określić w nim termin

 

**Ewentualne wydłużenie terminu wymaga pisemnego uzasadnienia i powinno być uzgodnione z nabywcą

 

2. Konsument nie ma obowiązku podawać swoich danych osobowych, jeśli sobie tego nie życzy, może natomiast złożyć oświadczenie, którego przykładowy wzór zamieszczamy poniżej.

 

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko nabywcy...................................................................

Oświadczam, że decyzję w sprawie zgłoszonej reklamacji odbiorę osobiście w terminie do dnia............................................................

podpis nabywcy..................................................................

 

3. Obowiązkiem konsumenta jest udowodnienie, że kupił dany towar właśnie w tym sklepie. Posiadanie paragonu/faktury ułatwia sprawę ale równie ważnym dokumentem może być wydruk z potwierdzeniem przelewu z konta.

4. Jeżeli dochodzi do zwrotu pieniędzy za towar niezgodny z umową, konsument otrzymuje kwotę równą zapłaconej, niezależnie od tego czy cena tego towaru od dnia zakupu wzrosła czy została obniżona.